Obec Zemiansky Vrbovok

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Mosného oznamuje svojim pacietnom, že do 18.12.2020 nebude ordinovať ani lekár ani sestrička.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelýchMUDr. Mosnéhooznamuje svojim pacietnom, že do18.12.2020nebude ordinovať ani lekár ani sestrička.

Zastupuje hoMUDr. Ondrášikováv Hontianskych Nemciach. Je potrebné konzultovať telefonicky návštevu lekára ako aj predpis liekov na telefonnom čísle0904 561 243denne do 12.00 hodiny.