Obec Zemiansky Vrbovok

HARMONOGRAM MOM - Sála OcÚ Bzovík - 30.1.2021

ORGANIZAČNÝ HARMONOGRAM MOBILNÉHO ODBEROVÉHO MIESTA:

SÁLA OBECNÉHO ÚRADU OBCE BZOVÍK BZOVÍK 299, 962 41  BZOVÍK

Testovací deň:  Sobota 30.01.2021

07:00 hod. – 10:00 hod. _ Občania obce Bzovík

10:00 hod. – 10:30 hod. _ Občania obce Čekovce 

10:30 hod. – 11:00 hod. _ Občania obce Uňatín

11:00 hod. – 11:45 hod. _ Občania obce Zemiansky Vrbovok

12:00 hod. – 13:00 hod. _ Obedňajšia prestávka 

13:00 hod. – 13:30 hod. _ Občania obce Kozí Vrbovok 

13:30 hod. – 14:00 hod. _ Občania obce Jalšovík

14:00 hod. – 14:30 hod. _ Občania obce Trpín

14:30 hod. – 15:00 hod. _ Občania obce Horný Badín 

15:00 hod. – 15:30 hod. _ Občania obce Dolný Badín

15:30 hod. – 16:00 hod. _ Občania obce Selce

16:00 hod. – 16:45 hod. _ Občania obce Čabradský Vrbovok

17:00 hod. – 17:30 hod. _ Prestávka

17:30 hod. – 18:00 hod. _ Občania obce Drienovo

18:00 hod. – 19:00 hod. _ Občania obce Bzovík

19:00 hod. – 19:30 hod. _ Občania obce Čekovce