Obec Zemiansky Vrbovok

Oddelenia a kontakty

Obecný úrad Zemiansky Vrbovok
Zemiansky Vrbovok 31,
962 41, Bzovík

Tel: 0918 495 082
Email:  obeczemianskyvrbovok@gmail.com

IČO: 00648825
DIČ: 2021120409

IBAN: SK72 0200 0000 0000 1712 0412

Spoločná obecná úradovňa Krupina

vedúca úradovne
Mgr. Mária Šulcová
Tel: +421 45 555 03 34

stavebný úrad
Ing. Jozef Melich
Tel: +421 45 555 03 32

stavebný úrad
Ing. Lenka Plevová
Tel: +421 45 555 03 32

stavebný úrad
Ing. Norbert Kemp
Tel: +421 45 555 03 32

stavebný úrad
Ing. Jozef Čierny
Tel: +421 45 555 03 32