Obec Zemiansky Vrbovok

Kontakt

Obecný úrad Zemiansky Vrbovok
Zemiansky Vrbovok 31,
962 41, Bzovík

Tel:0918 495 082
Email: obeczemianskyvrbovok@gmail.com

IČO:00648825
DIČ:2021120409

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Krupina
Č.účtu: 17120412/0200

IBAN: SK72 0200 0000 0000 1712 0412

Mohlo by Vás zaujímať: