Obec Zemiansky Vrbovok

Oddelenia a kontakty

Spoločná obecná úradovňa Krupina

vedúca úradovne
Mgr. Mária Šulcová
Tel: +421 45 555 03 34

stavebný úrad
Ing. Jozef Melich
Tel: +421 45 555 03 32

stavebný úrad
Ing. Lenka Plevová
Tel: +421 45 555 03 32

stavebný úrad
Ing. Norbert Kemp
Tel: +421 45 555 03 32

stavebný úrad
Ing. Jozef Čierny
Tel: +421 45 555 03 32